ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
💎 เข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่นักลงทุนหลายพันคนต่างไว้วางใจ เริ่มต้นเลย

HEALTHCARE SECTOR รพ.ไม่รอด COVID-19...แต่ราคาลงแรงเกินพื้นฐานมากไป

th.investing.com/analysis/article-200431598
HEALTHCARE SECTOR รพ.ไม่รอด COVID-19...แต่ราคาลงแรงเกินพื้นฐานมากไป
โดย ถกล บรรจงรักษ์   |  Mar 24, 2020 09:24
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
 
BCH
+1.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
BDMS
-0.93%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
BH
-0.75%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
VIBHA
-0.89%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
TNHm
+0.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
EKH
-1.26%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 

COVID-19 กระทบต่อจํานวนผู้ป่วยที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่ม Medical Tourism
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ถือว่าจำนวนการแพร่ระบาดรุนแรงสุดประวัติศาสตร์และรุนแรงกว่าที่เราประเมินไว้เมื่อตอนต้นปี ซึ่งตัวเลข ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย อยู่ที่ 721 ราย เสียชีวิต 1 ราย ล่าสุดที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้สถานบริการ ในเขต กทม.และปริมณฑล หยุดบริการเป็นเวลา 14 วัน ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวคาดหายไปอย่างมีนัย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีการปิดประเทศอย่าง จีน อิตาลี บรูไน คูเวต ยูเออี ลาว ฝรั่งเศส และมาเลเซีย โดยงวดปี 2563 เราคาดจำนวนนักท่องเที่ยวจะปรับลดลงราว 14%YoY ส่วนกลุ่มลูกค้าในประเทศเริ่มมีผลกระทบบ้าง จากกลุ่มลูกค้าบางส่วนที่ไม่กล้าเดินทางไปรักษา เรามองว่าโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติสูงจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (BK:BH) (สัดส่วน 66%) กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (BK:BDMS) (สัดส่วน 30%) บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (BK:BCH) (สัดส่วน 11%)และ เอกชัยการแพทย์ จำกัด (BK:EKH) (สัดส่วน 12%) ขณะที่ โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (BK:VIBHA) Praram 9 Hospital Public Company Ltd (BK:PR9) และโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (BK:TNHm) มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามภาพรวมใน 1Q63 เราคาดยังเห็นรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลยังเติบโต Low single digit ก่อนที่จะปรับลดลง YoY ใน 2Q63

ปรับลดประมาณการ จํากผลกระทบ COVID-19
เพื่อสะท้อนผลกระทบจาก COVID-19 เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2563 หุ้นกลุ่ม โรงพยาบาล ภายใต้Coverage ของเรา 7 บริษัท ลงจากเดิม 15% เหลือ 11,362 ล้านบาท (-11%YoY) และต่ำกว่าประมาณการของ Bloomberg Consensus 15% โดยปรับลดประมาณการกำไร EKH ลงจากเดิม 27% เหลือ 133 ล้านบาท (-17%YoY) จากการปรับสมมติฐานรายได้ ลงจากเดิม 9% เหลือ 845 ล้านบาท และสมมุติฐานอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากเดิม 43% เหลือ 39% เนื่องจากต้องแบกภาระขาดทุนจากบริษัทลูก EKI ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากลูกค้าจีน ที่หายไป จากการให้บริการรักษาโลกผู้มีบุตรยาก (IVF) ขณะที่ BDMS และBCH เราปรับลดประมาณการลง 17% และ 9% จากการปรับลดรายได้ลง 11% และ 5% ตามลำดับหลักๆจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่หายไป ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลที่เน้นลูกค้าในประเทศเรามีการปรับลดประมาณการลงน้อยกว่า ตามจำนวนคนไข้ไทยที่ใช้บริการลดลง ได้แก่ PR9 ปรับลดลง 14% TNH -7% ส่วน VIBHA เราคงประมาณการกำไรไว้ท่าเดิม

กลุ่มประกันสังคมจะ Outperform ได้ผลบวกจากการปรับขึ้นค่าหัวมาชดเชย
ในปี 2563 แม้โรงพยาบาลจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยลดลง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ แต่เราคาดกลุ่มโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมจะยังเห็นผลประกอบการเติบโต YoYเนื่องจากต้นปี ได้รับผลบวกจากการที่ประกันสังคมปรับขึ้นค่าเหมาจ่ายรายหัวราว 5.6% เป็ น 3,959 บาท ต่อหัว ตามสัดส่วนรายได้ประกันสังคม RJH ที่45% รองลงมา BCH (35%) CHG (34%) LPH (33%) CMR (25%) และ VIBHA (20%) โดยคาดว่าหุ้นในกลุ่มที่รับประกันสังคมที่เรา COVER 2 บริษัทมีกำไรสุทธิยังเติบโตจากปี ก่อน ได้แก่ BCH (+10%YoY) และ VIBHA (+8% หากไม่รวมรายการเรียกคืนเงินประกันสังคมปี ก่อน กำไรปกติ+37%YoY)

คงน้ำหนักกํารลงทุน “เท่ากับตลาด” แนะนำ ซื้อ BCH และ VIBHA
แม้เราจะมีการปรับประมาณการผลประกอบการลง แต่มองว่าราคาหุ้นปรับลดลงสะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้วในเชิงกลยุทธ์ แนะนำเลือกลงทุน ในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่รับประกันสังคม ที่มีผลประกอบการที่Outperform กลุ่ม ซึ่งรับผลบวก จากการปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคม โดยเราแนะนำ “ซื้อ” BCH (มูลค่าพื้นฐาน 18.30) และ VIBHA (มูลค่าพื้นฐาน 2.25)

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Yuanta Securities

HEALTHCARE SECTOR รพ.ไม่รอด COVID-19...แต่ราคาลงแรงเกินพื้นฐานมากไป
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ณัฐชาต เมฆมาสิน
นักลงทุนทั่วโลกยังคงวิตกกังวลกับการเดินหน้าปรับตัวสูงขึ้นของ Bond... โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Oct 03, 2023

Why may we differ? • World: นักลงทุนทั่วโลกยังคงวิตกกังวลกับการเดินหน้าปรับตัวสูงขึ้นของ Bond yield สหรัฐฯ ที่มีสาเหตุมาจากกระบวนการ Price in การขึ้นดอกเบี้ย Fed ที่รออยู่อีก...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
เงินบาทยังอ่อน ... Fund Flow ยังไม่เข้า  โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Oct 03, 2023

เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วล่าสุดทะลุระดับ 37 บาท/USD ขึ้นมา ภาวะ ดังกล่าวถือว่าน่ากังวลสำหรับทิศทางFund Flow โดยอาจทำให้เม็ดเงินยังไม่ไหล กลับเข้าสู่ตลาดการเงินบ้านเรา...

เบญจพล สุทธิ์วนิช
คาด SET ยัง Sideway ลุ้นฟื้นตัวช่วงสั้น หลังเฟดประชุม โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Jun 15, 2022

Investment Ideas: SET แกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอผลประชุมเฟดค่ําวันนี้ - SET วานนี้ปิดที่ระดับ 1,603,03 จุด เพิ่มขึ้น 2.97 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 63,139.45 ล้านบาท (สูงสุด...

HEALTHCARE SECTOR รพ.ไม่รอด COVID-19...แต่ราคาลงแรงเกินพื้นฐานมากไป

แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
ความคิดเห็น (1)
ANUN PHAT
ANUN PHAT Apr 10, 2020 18:13
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
ขอบคุณครับ
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล