ผลตอบแทนพันธบัตร 10-2 Year Treasury Yield Spread

นิวยอร์ก
-47.23
-7.43(18.67%)
  • ปิดตลาดครั้งก่อน:
    -39.8
  • ช่วงระยะของวัน:
    -50.60 - -38.15

ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังของพันธบัตร 10-2 Year Treasury Yield Spread

กรอบเวลา:
รายวัน
-47.23-39.80-38.15-50.60+18.67%
-39.80-41.48-26.53-45.32-4.05%
-41.48-51.25-38.35-51.65-19.06%
-51.25-57.56-45.56-69.93-10.64%
-57.35-48.86-48.19-60.77+17.38%
-48.86-41.16-32.87-52.71+18.71%
-41.16-59.88-39.10-66.68-31.26%
-59.88-43.31-40.08-72.15+38.26%
-43.31-56.46-29.03-71.62-23.29%
-56.46-47.68-37.01-77.16+18.94%
-47.47-89.19-40.10-89.19-46.78%
-89.19-96.48-87.29-105.25-7.56%
-96.48-108.28-95.89-109.06-10.90%
-108.28-104.92-103.69-111.00+3.20%
-104.92-92.64-91.17-105.34+13.26%
-92.64-90.50-88.88-96.21+2.36%
-90.50-83.16-82.59-90.90+8.83%
-83.16-88.60-81.13-90.83-6.14%
-88.60-89.40-87.16-91.20-0.89%
-89.40-86.25-83.79-90.40+3.65%
สูงสุด: 0.00ต่ำสุด: -111.00ความแตกต่าง: 111.00ค่าเฉลี่ย: -68.87% เปลี่ยน: -45.24