รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

Dow Jones Futures - ธ.ค.24

CME
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
38,784.00
+341.00(+0.89%)
ข้อมูลล่าช้า

ข้อมูลย้อนหลังของ ดัชนี Dow Jones Futures

กรอบเวลา
Daily
03/18/2024 - 04/17/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
38,784.0038,705.0038,784.0038,705.000.00K+0.89%
38,443.0038,443.0038,443.0038,443.00+0.14%
38,390.0039,300.0039,300.0038,710.000.00K-0.63%
38,635.0039,054.0039,054.0038,957.000.00K-1.31%
39,148.0039,148.0039,600.0039,148.000.00K-0.02%
39,154.0039,277.0039,277.0039,277.000.00K-1.11%
39,593.0039,593.0039,593.0039,593.00-0.06%
39,616.0039,616.0039,616.0039,616.00-0.01%
39,620.0039,620.0039,620.0039,620.00+0.78%
39,313.0039,313.0039,313.0039,313.00-1.42%
39,879.0039,879.0039,879.0039,879.00-0.07%
39,905.0039,905.0039,905.0039,905.00-0.96%
40,291.0040,291.0040,291.0040,291.00-0.70%
40,573.0040,573.0040,573.0040,573.00+0.24%
40,476.0040,476.0040,476.0040,476.00+1.08%
40,043.0040,500.0040,500.0040,500.00-0.18%
40,117.0040,500.0040,500.0040,500.000.00K-0.58%
40,350.0040,350.0040,350.0040,350.00-0.35%
40,490.0040,505.0040,505.0040,505.000.00K+0.69%
40,211.0040,555.0040,555.0040,555.000.00K+1.03%
39,801.0039,801.0039,801.0039,801.00+0.79%
39,489.0039,489.0039,489.0039,489.00+0.04%
สูงสุด:
40,573.00
% เปลี่ยน:
-1.75
ค่าเฉลี่ย:
39,650.95
ความแตกต่าง:
2,130.00
ต่ำสุด:
38,443.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย