Dow Jones Futures - มิ.ย24

CME
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
36,872.00
+62.00(+0.17%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
36,816.0036,872.00
ช่วง 52 สัปดาห์
31,982.0036,971.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
36,810
เปิดตลาด
36,816
ช่วงระยะของวัน
36,816-36,872
ช่วง 52 สัปดาห์
31,982-36,971
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
6.98%
เดือน
มิ.ย. 24
ขนาดของสัญญา
$5 x Dow Jones
ลักษณะการใช้สิทธิ
เงินสด
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงดัชนี
สินค้าที่อ้างอิง:Dow Jones Futures
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ YMc3 วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ