Copenhagen Technology (CX10PI)

โคเปนเฮเกน
สกุลเงิน DKK
การปฏิเสธความรับผิด
6,216.24
-81.85(-1.30%)
ข้อมูลเรียลไทม์
ช่วงระยะของวัน
6,150.576,234.98
ช่วง 52 สัปดาห์
4,333.656,651.70
ปิดตลาดครั้งก่อน
6,298.09
เปิดตลาด
6,222.53
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
36.33%
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
-
ช่วงระยะของวัน
6,150.57-6,234.98
ช่วง 52 สัปดาห์
4,333.65-6,651.7
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:ดัชนี
# องค์ประกอบ :8
ชื่อปริมาณราคา
ASTK
Asetek
332.37K4.67-4.69%
CEMAT
Cemat A/S
74.07K0.91-3.19%
NETCG
Netcompany Group
44.5K260.70-1.32%
COLUM
Columbus A/S
41.07K6.36+1.92%
CBRAIN
cBrain A/S
10.58K200.50-2.67%
+1.92%+0.34%+1.88%-1.32%-1.93%
ชื่อราคา
COLUM
Columbus
6.36+0.12
TRIFOR
Trifork Holding AG
118.60+0.40
PENNEO
Penneo AS
8.66+0.16
NETCG
Netcompany
260.70-3.50
NNIT
Nnit AS
81.40-1.60
-4.69%-3.19%-2.67%-1.93%-1.32%
ชื่อราคา
ASTK
Asetek
4.67-0.23
CEMAT
Cemat A/S
0.91-0.030
CBRAIN
cBrain
200.50-5.50
NNIT
Nnit AS
81.40-1.60
NETCG
Netcompany
260.70-3.50