BDL STOCK IX (BDLSI)

เบรุต
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
3,445.25
+113.92(+3.42%)
ปิดตลาด

ข้อมูลย้อนหลังของ ดัชนี BDL STOCK IX

กรอบเวลา
Daily
05/16/2023 - 06/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
3,445.253,445.253,445.253,445.25+3.42%
3,331.333,331.333,331.333,331.33-0.05%
3,333.053,333.053,333.053,333.05-1.20%
3,373.363,373.363,373.363,373.36-5.80%
3,581.173,581.173,581.173,581.17-3.88%
3,725.913,725.913,725.913,725.91+8.34%
3,439.193,439.193,439.193,439.19-14.52%
4,023.514,023.514,023.514,023.51-2.46%
4,125.044,125.044,125.044,125.04+0.27%
4,113.954,113.954,113.954,113.95-0.95%
4,153.304,153.304,153.304,153.30-2.35%
4,253.274,253.274,253.274,253.27+4.20%
4,081.884,081.884,081.884,081.88+0.01%
4,081.634,081.634,081.634,081.63+5.41%
3,872.143,872.143,872.143,872.14-0.55%
3,893.583,893.583,893.583,893.58-3.73%
4,044.284,044.284,044.284,044.28-3.33%
4,183.584,183.584,183.584,183.58+0.81%
4,149.924,149.924,149.924,149.92-3.22%
4,288.004,288.004,288.004,288.00+4.29%
4,111.484,111.484,111.484,111.48-3.17%
4,246.194,246.194,246.194,246.19-0.09%
4,249.904,249.904,249.904,249.90+0.57%
4,225.834,225.834,225.834,225.83-3.95%
4,399.434,399.434,399.434,399.43+7.07%
4,108.834,108.834,108.834,108.83+4.13%
3,946.033,946.033,946.033,946.03-2.36%
4,041.274,041.274,041.274,041.27+0.86%
4,006.894,006.894,006.894,006.89+5.38%
3,802.393,802.393,802.393,802.39+10.37%
สูงสุด:
4,399.43
% เปลี่ยน:
0.00
ค่าเฉลี่ย:
3,954.39
ความแตกต่าง:
1,068.10
ต่ำสุด:
3,331.33
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย