WPP (WPP)

ลอนดอน
สกุลเงิน GBP
การปฏิเสธความรับผิด
733.00
+8.20(+1.13%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
724.00740.00
ช่วง 52 สัปดาห์
710.801,082.00
เสนอซื้อ/เสนอขาย
710.00 / 1,042.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
724.8
เปิดตลาด
726.6
ช่วงระยะของวัน
724-740
ช่วง 52 สัปดาห์
710.8-1,082
ปริมาณการซื้อขาย
3,806,601
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,425,546
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-2.27%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

441.10
BDEV
+1.94%
389.80
AV
-0.10%
222.50
LGEN
+0.32%
76.82
VOD
-1.20%

งบกำไรขาดทุน