รับส่วนลด 40%
🔎 ดู NVDA ProTips ทั้งหมด สำหรับข้อมูลความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทันทีรับส่วนลด 40%

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
9.60
-0.05(-0.52%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
9.559.65
ช่วง 52 สัปดาห์
8.7515.30
เสนอซื้อ/เสนอขาย
9.60 / 9.65
ปิดตลาดครั้งก่อน
9.65
เปิดตลาด
9.6
ช่วงระยะของวัน
9.55-9.65
ช่วง 52 สัปดาห์
8.75-15.3
ปริมาณการซื้อขาย
960,900
ปริมาณเฉลี่ย (3
2,491,008
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-29.93%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
782,753,120
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ III วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยธุรกิจและบริการของกลุ่มบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถแบ่งได้เป็น4 ธุรกิจใหญ่คือ ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Business) ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (Sea Freight and Inland Transportation Business) ธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการรับบริหารโลจิสติกส์ คลังสินค้า และการกระจายสินค้า (Logistics Management Business)และธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ (Chemical and Specialty Logistics) ในส่วนของธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการขายสายการบินพร้อมกับการดำเนินการให้บริการที่ทำการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยาน ในส่วนของธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ได้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขายระวางสินค้าของสายการเดินเรือ การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และการขนส่งในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ ธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการรับบริหารโลจิสติกส์ คลังสินค้า และการกระจายสินค้านั้น ควบคลุมบริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดการดำเนินงานของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ กลุ่มบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการขนส่งสำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์รวมถึงการบริการด้านการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย