ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ (ASAP)

ไทย
3.240
+0.020(+0.62%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  40,300
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  3.240/3.260
 • ช่วงระยะของวัน:
  3.220 - 3.260

ราคาย้อนหลัง หุ้น ASAP

กรอบเวลา:
รายวัน
3.2403.2603.2603.22040.30K+1.25%
3.2003.2203.3203.1807.34M-0.62%
3.2203.1003.2403.0405.30M+4.55%
3.0803.0203.0803.00062.70K+1.32%
3.0403.1003.1003.000616.20K-0.65%
3.0603.1803.1803.040569.00K-2.55%
3.1403.1803.1803.100236.90K-0.63%
3.1603.1403.1603.120367.70K+0.64%
3.1403.2403.2403.140427.20K-1.87%
3.2003.2203.2403.140569.70K-1.84%
3.2603.3803.3803.200602.10K-2.98%
3.3603.3603.3803.320277.70K-0.59%
3.3803.4003.4003.320460.80K0.00%
3.3803.3603.4003.320691.50K+1.20%
3.3403.3003.5403.2402.00M+2.45%
3.2603.2403.2803.200438.20K0.00%
3.2603.1803.2603.160732.40K+3.16%
3.1603.2403.2403.160505.40K-2.47%
3.2403.3203.3203.200538.40K-0.61%
3.2603.3003.3203.260525.70K0.00%
3.2603.2403.3003.240362.10K+0.62%
3.2403.3203.3203.220962.30K-2.41%
3.3203.4203.4203.280624.50K-1.78%
สูงสุด: 3.540ต่ำสุด: 3.000ความแตกต่าง: 0.540ค่าเฉลี่ย: 3.226% เปลี่ยน: -4.142
 • ติดดอย
  0