Sk Securities (001510)

โซล
720
+9(+1.27%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    3,288,740
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    720/721
  • ช่วงระยะของวัน:
    707 - 727

ราคาย้อนหลัง หุ้น 001510

กรอบเวลา:
รายวัน
7207127277073.29M+1.27%
7117017117011.21M+1.57%
7007007056971.35M0.00%
700708711700910.41K-1.13%
7087037106980.02K+1.00%
7017087086981.22M-0.57%
7057047147031.72M-0.56%
7097027127001.38M+0.42%
706703708703901.12K+0.14%
7057037097001.30M+0.71%
7007007007000.00%
7006967046941.41M+0.72%
6956976986921.49K+0.14%
6946826976821.18M+1.02%
687690694685868.56K-0.15%
6886986986851.23M-1.29%
6977067126951.23M-1.27%
7066957126932.27M+1.58%
6956926996881.59M+0.29%
6936896976831.15M-0.14%
6946806996802.15M+2.36%
สูงสุด: 727ต่ำสุด: 680ความแตกต่าง: 47ค่าเฉลี่ย: 701% เปลี่ยน: 6