Sc Engineering (023960)

โซล
สกุลเงิน KRW
การปฏิเสธความรับผิด
2,240
+20
(+0.90%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
2,215
2,315
ช่วง 52 สัปดาห์
1,305
3,860
ปริมาณการซื้อขาย
401,457
เสนอซื้อ/เสนอขาย
2,240 / 2,245
ปิดตลาดครั้งก่อน
2,220
เปิดตลาด
2,225
ช่วงระยะของวัน
2,215-2,315
ช่วง 52 สัปดาห์
1,305-3,860
ปริมาณการซื้อขาย
401,457
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,779,738
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-25.46%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
31,249,353
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม