ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
2.76
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น THANI

กรอบเวลา
Daily
10/30/2023 - 11/30/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
2.762.782.782.76497.40K0.00%
2.762.802.822.743.44M-0.72%
2.782.762.782.74904.30K+2.21%
2.722.762.782.724.39M-1.45%
2.762.802.802.762.36M-1.43%
2.802.802.822.766.65M0.00%
2.802.782.802.781.51M+0.72%
2.782.822.822.783.31M-0.71%
2.802.802.802.762.83M0.00%
2.802.802.842.783.51M0.00%
2.802.802.822.763.26M0.00%
2.802.802.842.788.63M+2.19%
2.742.742.782.704.10M0.00%
2.742.782.782.724.56M-1.44%
2.782.842.842.767.46M-2.80%
2.862.882.942.824.84M-1.38%
2.902.882.942.883.52M+0.69%
2.883.003.042.8810.05M-3.36%
2.982.943.042.928.77M+2.76%
2.902.942.962.903.21M+0.69%
2.882.842.922.847.61M+2.86%
2.802.802.842.801.43M0.00%
2.802.842.842.783.77M-0.71%
2.822.802.862.804.58M0.00%
สูงสุด
3.04
% เปลี่ยน
-2.13
ค่าเฉลี่ย
2.81
ความแตกต่าง
0.34
ต่ำสุด
2.70