Progress (PRGS)

แนสแด็ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
56.17
-0.09(-0.16%)
ปิดตลาด
หลังเวลาทำการ
56.15-0.02(-0.04%)
ผลลัพธ์กำไรที่คาดหวังสำหรับวันนี้
ช่วงระยะของวัน
55.8456.47
ช่วง 52 สัปดาห์
40.3362.34
ปิดตลาดครั้งก่อน
56.26
เปิดตลาด
56.2
ช่วงระยะของวัน
55.84-56.47
ช่วง 52 สัปดาห์
40.33-62.34
ปริมาณการซื้อขาย
217,420
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
305,174
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
33.48%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
43,365,973
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

141.27
DRI
-1.55%
155.62
MNDY
-0.88%
113.18
RL
+0.93%
46.34
KBH
+0.30%
47.12
CIEN
-0.04%

งบกำไรขาดทุน