Plastic Omnium (PLOF)

ปารีส
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
15.66
+0.48
(+3.16%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
15.34
15.70
ช่วง 52 สัปดาห์
12.92
19.87
ปริมาณการซื้อขาย
92,924
ปิดตลาดครั้งก่อน
15.18
เปิดตลาด
15.36
ช่วงระยะของวัน
15.34-15.7
ช่วง 52 สัปดาห์
12.92-19.87
ปริมาณการซื้อขาย
92,924
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
100,107
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-15.2%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
143,972,275
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

56.48
BNPP
+3.69%
141.80
TEPRF
+0.71%
14.10
ENGIE
+0.11%
139.04
SAF
+1.12%

ข่าว Compagnie Plastic Omnium SE