PepsiCo (PEP)

TradeGate
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
160.06
-0.48(-0.30%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
159.04161.36
ช่วง 52 สัปดาห์
154.02185.10
เสนอซื้อ/เสนอขาย
160.06 / 160.22
ปิดตลาดครั้งก่อน
160.54
เปิดตลาด
160.64
ช่วงระยะของวัน
159.04-161.36
ช่วง 52 สัปดาห์
154.02-185.1
ปริมาณการซื้อขาย
8,275
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
9,691
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-4.04%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

168.62
CVX
-1.15%
102.95
MRK
-1.29%
263.44
MCD
-0.81%
537.13
LLY
-1.34%
71.11
CL
-0.28%

งบกำไรขาดทุน