Palantir (PLTR)

เวียนนา
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
16.75
-0.41(-2.42%)
ปิดตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค PLTR

สรุป

ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ถือหุ้นไว้
ซื้อ7ถือหุ้นไว้1ขาย11

ตัวชี้วัดทางเทคนิค

ขาย
ซื้อ1ถือหุ้นไว้1ขาย5

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ถือหุ้นไว้
ซื้อ6ขาย6

สรุป:ถือหุ้นไว้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ :ถือหุ้นไว้ซื้อ: (6)ขาย: (6)
ตัวชี้วัดทางเทคนิค:ขายซื้อ: (1)ขาย: (5)

ตัวชี้วัดทางเทคนิค

สรุป: ขายซื้อ: 1ถือหุ้นไว้: 1ขาย: 5
Dec 5, 2023 17:26 GMT
ชื่อ
มูลค่า
Action
RSI(14)47.094ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6)27.605ขาย
STOCHRSI(14)0ขายมากเกินไป
MACD(12,26)0.36ซื้อ
ADX(14)79.726ขายมากเกินไป
Williams %R-100ขายมากเกินไป
CCI(14)-138.6326ขาย
ATR(14)0.4671ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14)-1.0686ขาย
Ultimate Oscillator26.466ขายมากเกินไป
ROC-9.459ขาย
Bull/Bear Power(13)-1.252ขาย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สรุป: ถือหุ้นไว้ซื้อ: 6ขาย: 6
Dec 5, 2023 17:26 GMT
ชื่อ
แบบทั่วไป
แบบเอ็กซ์โพแนนเชียล
MA5
17.22
ขาย
17.17
ขาย
MA10
17.58
ขาย
17.48
ขาย
MA20
17.83
ขาย
17.31
ขาย
MA50
15.86
ซื้อ
16.59
ซื้อ
MA100
12.22
ซื้อ
15.84
ซื้อ
MA200
6.11
ซื้อ
15.25
ซื้อ

จุดกลับตัว

ชื่อ
S3
S2
S1
จุดกลับตัว
R1
R2
R3
Classic17.0217.0217.0217.0217.0217.0217.02
Fibonacci17.0217.0217.0217.0217.0217.0217.02
Camarilla17.0217.0217.0217.0217.0217.0217.02
Woodie's17.0217.0217.0217.0217.0217.0217.02
DeMark's--17.0217.0217.02--