เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ (M-IIu)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
7.35
+0.15
(+2.08%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
7.35
7.35
ช่วง 52 สัปดาห์
7.20
8.60
ปริมาณการซื้อขาย
200
เสนอซื้อ/เสนอขาย
7.10 / 7.35
ปิดตลาดครั้งก่อน
7.2
เปิดตลาด
7.35
ช่วงระยะของวัน
7.35-7.35
ช่วง 52 สัปดาห์
7.2-8.6
ปริมาณการซื้อขาย
200
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,500
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-2.04%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
172,000,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ M-IIu วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดอายุโครงการ วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็เพื่อระดมเงินทุนจากการขายหน่วยลงทุนเพื่อนำไปซื้อ เช่าหรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) รับเป็นผู้จัดการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รับเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนฯ กองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อและขายทรัพย์สินในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร กับบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดีพร้อมด้วยที่ดินเปล่า และโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร พร้อมที่ดินเปล่า และกองทุนฯ ยังได้ทำสัญญาซื้อและขายที่ดินตลอดจนสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กับบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัดอีกด้วย

งบกำไรขาดทุน