เอ็ม ดี เอ็กซ์ (MDX)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
2.940
+0.040(+1.38%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
2.9002.940
ช่วง 52 สัปดาห์
2.4004.800
เสนอซื้อ/เสนอขาย
2.90 / 2.94
ปิดตลาดครั้งก่อน
2.9
เปิดตลาด
2.9
ช่วงระยะของวัน
2.9-2.94
ช่วง 52 สัปดาห์
2.4-4.8
ปริมาณการซื้อขาย
64,100
ปริมาณเฉลี่ย (3
56,473
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-33.48%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
475,593,142
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ MDX วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจการลงทุนและพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย ตลอดจนโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ บริษัทฯ ดำเนินงานในสี่ประเภทธุรกิจซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจขายที่ดิน รายได้จากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและบริหารโครงการภายในประเทศ และบริการให้คำปรึกษาและบริหารโครงการในต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหลายแห่งและขายไฟฟ้าในประเทศไทยและใน สปป. ลาว บริษัทย่อยประกอบด้วย MDX BVI Limited, บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด