GlaxoSmithKline ADR (GSK)

29.46
+0.80(+2.79%)
หลังเวลาทำการ
29.50
+0.04(+0.14%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    8,853,295
  • ช่วงระยะของวัน:
    28.77 - 29.60
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    28.47 - 46.97
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ GSK

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร GlaxoSmithKline ADR?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)