General Dynamics (GD)

228.11
+1.23(+0.54%)
หลังเวลาทำการ
228.11
0.00(0.00%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    1,426,766
  • ช่วงระยะของวัน:
    223.41 - 229.94
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    206.24 - 256.86

ภาพรวมของ GD

ปิดตลาดครั้งก่อน
226.88
ช่วงระยะของวัน
223.41-229.94
รายรับ
38.85B
เปิดตลาด
227
ช่วง 52 สัปดาห์
206.24-256.86
EPS
12.12
ปริมาณการซื้อขาย
1,426,766
มูลค่าตลาด
62.54B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
5.04
(2.18%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,041,523
อัตราส่วน P/E
18.90
Beta
0.888
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
11.32%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
274,016,819
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
25 เม/ย/ 2566
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร General Dynamics?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว General Dynamics Corporation

ประวัติบริษัท General Dynamics Corporation

ประวัติบริษัท General Dynamics Corporation

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายขายทันทีซื้อทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อทันที