ENN Energy (2688)

110.90
-1.10(-0.98%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    1,024,876
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    110.80/110.90
  • ช่วงระยะของวัน:
    110.50 - 114.30

ภาพรวมของ 2688

ปิดตลาดครั้งก่อน
112
ช่วงระยะของวัน
110.5-114.3
รายรับ
109.84B
เปิดตลาด
112.9
ช่วง 52 สัปดาห์
91-178.8
EPS
8.1
ปริมาณการซื้อขาย
1,024,876
มูลค่าตลาด
125.04B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
2.70
(2.43%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,885,470
อัตราส่วน P/E
13.70
Beta
0.39
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-21.13%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,127,464,975
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
23 พ.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ENN Energy?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท ENN Energy Holdings Ltd

ประวัติบริษัท ENN Energy Holdings Ltd

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายขายถือหุ้นไว้
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ขาย