🟢 ตอนนี้ตลาดกำลังทะยานขึ้น สมาชิกผู้ใช้บริการของเรากว่า 120K คน ต่างรู้ดีว่าควรทำอย่างไร คุณก็สามารถรู้ได้เช่นกันรับส่วนลด 40%

Deutsche Bank AG (DBKGn)

ปราก
สกุลเงิน CZK
การปฏิเสธความรับผิด
387.35
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น DBKGn

กรอบเวลา
Daily
04/29/2024 - 05/29/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
387.35387.90387.90387.350.01K+0.81%
387.35387.90387.90387.350.01K+0.81%
384.25387.90387.90380.000.06K-0.13%
384.25387.90387.90380.000.06K-0.13%
384.75384.45384.75384.000.19K-0.39%
384.75384.45384.75384.000.19K-0.39%
386.25386.25386.25386.250.31K-0.04%
386.25386.25386.25386.250.31K-0.04%
386.40386.40386.40386.400.00K-0.27%
386.40386.40386.40386.400.00K-0.27%
387.45387.45387.45387.450.16K+0.17%
387.45387.45387.45387.450.16K+0.17%
386.80381.05386.80381.050.37K-3.30%
386.80381.05386.80381.050.37K-3.30%
400.00399.80400.00399.801.80K+2.31%
400.00399.80400.00399.801.80K+2.31%
390.95395.50395.50390.950.05K-0.82%
390.95395.50395.50390.950.05K-0.82%
394.20399.05399.05394.200.31K-2.07%
394.20399.05399.05394.200.31K-2.07%
402.55402.55402.55402.550.00K+0.79%
402.55402.55402.55402.550.00K+0.79%
399.40373.00399.40373.000.16K+4.83%
399.40373.00399.40373.000.16K+4.83%
381.00390.00390.00381.000.47K-0.72%
381.00390.00390.00381.000.47K-0.72%
383.75385.00385.00380.000.05K-0.93%
383.75385.00385.00380.000.05K+0.96%
380.10381.15381.15380.100.36K0.00%
380.10419.00419.00379.800.77K-9.07%
สูงสุด:
419.00
% เปลี่ยน:
-7.33
ค่าเฉลี่ย:
389.01
ความแตกต่าง:
46.00
ต่ำสุด:
373.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย