Adidas ADR (ADDYY)

81.45
-1.78(-2.14%)
หลังเวลาทำการ
80.79
-0.66(-0.81%)
- ข้อมูลล่าช้า
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    76,593
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    80.56 - 81.79

ภาพรวมของ ADDYY

ปิดตลาดครั้งก่อน
83.23
ช่วงระยะของวัน
80.56-81.79
รายรับ
22.48B
เปิดตลาด
81.69
ช่วง 52 สัปดาห์
45.48-101.87
EPS
0.505
ปริมาณการซื้อขาย
76,593
มูลค่าตลาด
26.07B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.2407
(0.29%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
93,742
อัตราส่วน P/E
300.75
Beta
1.05
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-13.91%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
161,169,822
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
Aug 02, 2023
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Adidas ADR?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท Adidas AG ADR

ประวัติบริษัท Adidas AG ADR

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายขายขายทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีซื้อทันทีขายทันทีขายทันทีขาย
สรุปขายทันทีถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันทีขาย