RON/RUB - ลิวโรมาเนีย รูเบิลรัสเซีย

23.2039
0.0000(0.00%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  23.2039
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  23.2039/23.2039
 • ช่วงระยะของวัน:
  23.2039 - 23.2039
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:ลิวโรมาเนีย
 • ที่สอง:รูเบิลรัสเซีย

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน RON/RUB

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร RONRUBFIX=?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน

  ลิวโรมาเนีย
  อเมริกาใต้
  แอฟริกา
  ตะวันออกกลาง
  แปซิฟิก
  อเมริกาเหนือ