PHP/IDR - เปโซฟิลิปปินส์ รูเปียอินโดนีเซีย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
280.36
+0.46(+0.16%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  279.9
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  280.04/280.69
 • ช่วงระยะของวัน:
  252.66 - 280.49
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:เปโซฟิลิปปินส์
 • ที่สอง:รูเปียอินโดนีเซีย

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน PHP/IDR

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร PHP/IDR?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน