ILS/IDR - เชเกลอิสราเอล รูเปียอินโดนีเซีย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
3,976.89
-5.12(-0.13%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  3,982.01
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  3,969.58/3,984.20
 • ช่วงระยะของวัน:
  3,948.53 - 3,984.19
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:เชเกลอิสราเอล
 • ที่สอง:รูเปียอินโดนีเซีย

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน ILS/IDR

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ILS/IDR?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน