รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

GBP/SZL - ปอนด์อังกฤษ ลิแลงจินิสวาซี

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
สกุลเงิน
SZL
การปฏิเสธความรับผิด
23.6989
-0.0231(-0.10%)
ข้อมูลเรียลไทม์
ช่วงระยะของวัน
23.698923.7220
ช่วง 52 สัปดาห์
22.360524.7355
ปิดตลาดครั้งก่อน
23.722
เสนอซื้อ
23.4648
ช่วงระยะของวัน
23.6989-23.722
เปิดตลาด
23.722
เสนอขาย
23.933
ช่วง 52 สัปดาห์
22.3605-24.7355
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
4.6%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สกุลเงิน
กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
ฐาน:ปอนด์อังกฤษ
ที่สอง:ลิแลงจินิสวาซี
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ GBP/SZL วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ
Wednesday, April 17, 2024
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI)
Act :4.20%
Cons:4.10%
ราคาก่อนหน้า:4.50%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
Act :0.60%
ราคาก่อนหน้า:0.60%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
Act :3.20%
Cons:3.10%
ราคาก่อนหน้า:3.40%
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สำหรับผลิตผล
Act :0.20%
Cons:0.20%
ราคาก่อนหน้า:0.30%
ดัชนีราคาขายปลีก (RPI)
Act :0.50%
ราคาก่อนหน้า:0.80%
ดัชนีราคาขายปลีก (RPI)
Act :4.30%
Cons:4.20%
ราคาก่อนหน้า:4.50%
ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย
Act :-0.20%
Cons:0.20%
ราคาก่อนหน้า:-0.60%
Thursday, April 18, 2024
การจดทะเบียนรถยนต์
ราคาก่อนหน้า:-40.60%
การจดทะเบียนรถยนต์
ราคาก่อนหน้า:14.00%
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย