ARS/CZK - เปโซอาร์เจนตินา โครูนาเช็ก

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
สกุลเงิน
CZK
การปฏิเสธความรับผิด
0.0255
-0.0001(-0.20%)
ข้อมูลเรียลไทม์

อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง ARS/CZK

กรอบเวลา
Daily
05/20/2024 - 06/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
0.02540.02550.02560.0254-0.39%
0.02550.02560.02560.025529.02K-0.39%
0.02560.02550.02570.025527.87K+0.39%
0.02550.02530.02560.025328.71K+0.79%
0.02530.02550.02560.025131.56K-0.78%
0.02550.02540.02560.025425.19K+0.79%
0.02530.02540.02560.025429.69K0.00%
0.02530.02510.02540.025035.52K+0.80%
0.02510.02520.02530.025031.49K-0.40%
0.02520.02540.02540.025125.09K-0.40%
0.02530.02530.02550.025230.72K+0.40%
0.02520.02540.02550.025224.09K-0.79%
0.02540.02560.02560.025423.25K-0.39%
0.02550.02560.02570.025517.79K-0.39%
0.02560.02550.02570.025424.69K+0.79%
0.02540.02550.02550.025318.69K0.00%
0.02540.02550.02560.025524.84K-0.39%
0.02550.02570.02570.025518.52K-0.78%
0.02570.02570.02570.025620.55K+0.39%
0.02560.02560.02570.025622.37K0.00%
0.02560.02560.02570.025517.98K0.00%
0.02560.02560.02570.025616.40K0.00%
สูงสุด:
0.0257
% เปลี่ยน:
-0.7812
ค่าเฉลี่ย:
0.0254
ความแตกต่าง:
0.0006
ต่ำสุด:
0.0250
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย