ETH/NGN - Ethereum ไนราไนจีเรีย

Luno
695,384
-15,347(-2.16%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  11
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  674,106/695,304
 • ช่วงระยะของวัน:
  695,384 - 695,384
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:Ethereum
 • ที่สอง:ไนราไนจีเรีย

ภาพรวมคู่สกุลเงิน ETH/NGN Luno

ปิดตลาดครั้งก่อน
710,731
เสนอซื้อ
674,106
ช่วงระยะของวัน
695,384-695,384
เปิดตลาด
710,731
เสนอขาย
695,304
ช่วง 52 สัปดาห์
530,000-3,990,000
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-74.07%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ETH/NGN?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อซื้อขายขายทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Engulfing Bullish5H
ปัจจุบัน
Downside Gap Three Methods5H
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Falling Three Methods1M
1พ.ค.22
Doji Star Bearish15
1Jun 30, 2022 02:15
Engulfing Bearish1D
3Jun 26, 2022

นักสำรวจสกุลเงิน

อเมริกาเหนือ
แปซิฟิก
อเมริกาใต้