ICE WTI Crude Futures - ม.ค24 (WTCLc1)

ICE
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
71.12
-0.11(-0.15%)
ข้อมูลล่าช้า

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI

...