ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจัยเชิงลบจากการล็อกดาวน์ล่าสุด เปลี่ยนแปลงสมมติฐานเดิม

th.investing.com/analysis/article-200437308
ปัจจัยเชิงลบจากการล็อกดาวน์ล่าสุด เปลี่ยนแปลงสมมติฐานเดิม
โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน   |  Aug 02, 2021 09:50
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 

August investment outlook Lockdown: มองปัจจัยเชิงลบล่าสุดที่เกิดขึ้นและมีผลท่าให้สมมติฐานของเรา ก่อนหน้านี้เปลี่ยนแปลงไปก็คือการที่เมื่อวานนี้ทาง ศบค.ได้มีมติให้ขยาย ระยะเวลามาตรการ Lockdown ออกไปถึงวันที่ 18 ส.ค.เป็นอย่างน้อย แถมยังมี การเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม 13 จังหวัดขึ้นถึงเท่าตัวเป็น 29 จังหวัด มองปัจจัย ดังกล่าวจะทําให้ระดับการเคลื่อนย้ายของผู้คนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง จากเดิมที่เราประเมินไว้ และอาจนํามาสู่ Downside risk ของ GDP รวมถึง ประมาณการกําไรของบจ.ได้ แม้อาจมี Sentiment เชิงบวกเล็กๆจา คลายให้ร้านอาหารในห้างสามารถเปิดจําหน่ายเพื่อบริการ Delivery แต่เหตุการณ์ Lockdown ที่ยืดเยื่อเช่นนี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ Sentiment การลงทุนในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสภาพคล่องที่เริ่มหดหายไปจากตลาด สะท้อนผ่าน การมีส่วนร่วมของนักลงทุนทั่วไปที่ลดลง และระดับปริมาณเงินในประเทศหรือ M2 ที่ขยายตัวล่าสุดนับตั้งแต่ปี 2008 (รูปที่ 1) August: ด้วยเหตุนี้ ประเมินภาพดลาดหุ้นไทยเดือนสิงหาคมมีโอกาสย่อตัว ลงก่อนในช่วงต้นเดือน เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของการ Lockdown ที่ยาวนาน และขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น นอกจากนั้นปัจจัยต่างประเทศที่อาจเข้ามากดดัน ตลาดในช่วงต้นเดือนอีกก็คือ ดัชนีภาคการผลิตทั่วโลกที่เริ่มแผ่วลง (รายละเอียด ด้านล่าง) อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งเดือนหลัง คาดอาจมี Sentiment เชิง บวกขึ้นมาบ้าง หากในที่ประชุมผู้นําธนาคารกลางโลกที่เมือง Jackson Hole ไม่ได้มีการส่งสัญญาณเข้มงวดนโยบายการเงินใดๆออกมา โดยเฉพาะจากทางฝั่ง ของ Fed Strategy: ในเชิงกลยุทธ์ สาหรับพอร์ตที่ทยอยสะสมหุ้นมาก่อนหน้านี้ที่บริเวณ ดัชนีต่ํากว่า 1550 จุดลงมา มองว่าสามารถถือครองหุ้นไว้ก่อนได้ ส่วนการเข้า สะสมครั้งใหม่ อาจรอจังหวะการย่อตัวแถวบริเวณแนวรับประจําเดือนนี้ที่ เราให้ไว้ที่ 1480-1500 จุด น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่า เนื่องจากเป็น ระดับที่ Valuation อยู่ต่ําแล้ว โดยซื้อขายเพียงแค่ Forward PE 15.5 เท่าเท่านั้น ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 17.2 เท่าอยู่พอสมควร PMI: จีนรายงานดัชนีผู้จัดซื้อภาคการผลิตประจําเดือนก.ค.อ่อนแอกว่าที่ตลาด คาดไว้ และถือเป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.ปีที่แล้ว (รูปที่ 2) บ่งชี้ถึง โมเมนตัมทางภาคการผลิตที่ลดลง ภาพดังกล่าวเมื่อมาประกอบกับสถานการณ์ Covid-19 ที่ระบาดรุนแรงต่อเนื่องในระดับโลก ทําให้เราประเมินว่าสินค้า อุตสาหกรรมส่งออกของเราบางประเภทที่อยู่ใน Supply chain ของภาค การผลดเหล่านี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นในช่วงถัดไป ในทางกับกัน สินค้ากลุ่มอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตรมีแนวโน้มจะกลับมาได้รับ ความนิยมอีกครั้ง จากพฤติกรรมการ WFH ที่กลับมามากขึ้น ด้วยเหตุนี้ มองว่าต่อจากนี้ไป ธีมการลงทุนหุ้นกลุ่มส่งออกจะต้องเริ่ม Selective มากขึ้น

แนวรับ 1,503 แนวต้าน 1,535 | บทวิเคราะห์วันนี้ • AMR (ราคาเป้าหมาย 9.76 บาท) ผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมวางระบบคมนาคม และระบบ SI มากกว่า 20 ปี • ERW (ถือ ราคาเป้าหมาย 2.80 บาท) ผลกระทบจาก COVID-19 รุนแรงและยาวนานขึ้น • ANAN: Stock comment (ถือ ราคาเป้าหมาย 1.18 บาท) ANAN เตรียมยื่นอุทธรณ์โครงการ “Ashton Asoke” ดําเนินการอย่างถูกต้อง

• Theme: ส่าหรับธีมการลงทุนที่น่าสนใจประจําเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ 1) การกลับมาอีกครั้งของมาตรการ Covid-19 restrictions ทั่วโลกในรูปแบบต่างๆ ทั้งการแนะนําให้กลับมาใส่หน้ากากอนามัย การบังคับการฉีดวัคซีน การสนับสนุน มาตรการ WFH และการจํากัดการสัญจรต่างๆ ภายหลังแนวโน้มการระบาดของสาย พันธุ์เดลต้าทวีความรุนแรงต่อเนื่อง คาดปัจจัยดังกล่าวส่งผลบวกต่อหุ้นที่ได้ อานิสงส์จากการที่คนใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าใน กลุ่มส่งออกของเราจําพวกอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร มองตัวหุ้นที่ราคายังมี Valuation น่าสนใจ ณ ขณะนี้ได้แก่ PM, SUN, XO ) กลุ่ม Logistics ที่ยังคงมี Valuation ถูก ได้แก่ NCL, WICE

3) กลุ่มเครื่องดื่มที่มียอดการส่งออกช่วยหนุนการเติบโต และมี Upside จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ ICHI, SAPPE

4) กลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่ Laggard และยังคงมีแนวโน้มการเติบโตของกาไรที่ดี ได้แก่ SFLEX, SFT, UTP

5) กลุ่มการแพทย์ที่ได้อานิสงส์ทางอ้อมจาก Covid-19 ที่รุนแรงต่อเนื่องได้แก่ BDMS, CHG

6) กลุ่มยาและอาหารเสริมที่ได้ประโยชน์จากการที่คนหันมาตระหนักกับสุขภาพมากขึ้น ได้แก่ IP, MEGA 7) กลุ่ม Commodities ต้นน้ํา ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันที่อยู่สูงต่อไป

ได้แก่ PTTEP AMR: เข้าซื้อขายในกระดาน SET Index วันนี้เป็นวันแรก บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญใน งานวิศวกรรมออกแบบและการเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน รวมถึงให้บริการงานดูแล รักษาและซ่อมบารุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร โดยเงินทุนที่ได้จากการระดมทุน ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถลงทุนในการพัฒนาธุรกิจด้านระบบคมนาคมขนส่ง และเมืองอัจฉริยะ ใช้สาหรับการวิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอด เทคโนโลยี และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ประเมินราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 9.76 บาท ถึงระดับ P/E ที่ 26 เท่า ซึ่งเป็นระดับคัดลดจากค่า P/E เฉลี่ย ย้อนหลังของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันในตลาดต่างประเทศที่อยู่ที่ 32 เท่า

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Trinity Securities

ปัจจัยเชิงลบจากการล็อกดาวน์ล่าสุด เปลี่ยนแปลงสมมติฐานเดิม
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ณัฐชาต เมฆมาสิน
SET ทรงตัว ยังคงแกว่งตัวในลักษณะเดิม โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Sep 03, 2021

Entering profit taking zone ST: SET Index ยังคงแกว่งตัวในลักษณะเดิม กล่าวคือเป็นการกระจุกตัว เล่น โดยถึงแม้เมื่อวานนี้ด้ชนี้จะปรับตัวขึ้นเกือบ 1% แต่จํานวนหุ้นที่ปรับตัว...

เบญจพล สุทธิ์วนิช
ความไม่แน่นอนสูง กดดันสินทรัพย์เสี่ยง โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Aug 18, 2021

Investment Ideas: ภาพรวมการลงทุน - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,530-1,560 จุด ตลาดหุ้นไทยกลับมา ฟื้นตัว จากปัจจัยบวกใหม่...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย ปัจจัยในประเทศยังถูกแรง กดดันจากสถานการณ์... โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Jul 07, 2021 1

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ทิศทางเม็ดที่มีแนวโน้มไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากรายงานดัชนี PMI สหรัฐฯเดือน มิ.ย. ออกมาต่ำกว่าคาด กดดันตลาดหุ้นภูมิภาคปรับลง ในช่วง -0.2% ถึง -1.5%...

ปัจจัยเชิงลบจากการล็อกดาวน์ล่าสุด เปลี่ยนแปลงสมมติฐานเดิม

แสดงความคิดเห็น

หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
การปฏิเสธความรับผิด: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล