ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
💎 เปิดเผยหุ้นราคาถูกที่ซ่อนอยู่ในตลาด เริ่มต้นเลย

เช็คเครื่อง 15 หุ้นโรงไฟฟ้า วันนี้ดีดแค่ไหนจากจุดต่ำสุดปี 63

th.investing.com/analysis/article-200436758
เช็คเครื่อง 15 หุ้นโรงไฟฟ้า วันนี้ดีดแค่ไหนจากจุดต่ำสุดปี 63
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Jun 14, 2021 09:08
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
 
EGCO
0.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
EA
+1.67%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
GPSC
-0.73%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
WHAUP
-0.51%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
BGRIM
+0.62%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
SSP
-0.53%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่าวันนี้จะพาไปดู 15 หุ้นโรงไฟฟ้าที่หลายตัวเริ่มขยับกันบ้างแล้ว โดยคราวนี้ เราจะเทียบกับจุดต่ำสุดในปี 63 กับปัจจุบันว่า แตะละตัวดีดขึ้นมาแรงแค่ไหนกันคะ (เรียงตามมาร์เกตแคปสูงสุดไปหาน้อยสุด)

1.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (BK:GULF) มาร์เกตแคป 404,793 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 22.35 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 34.50บาท เพิ่ม 12.15 บาท หรือ 54.36%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 22.35 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 38.00 บาท ต่างกัน 15.65 บาท หรือ 70.02%

ปี 63 สูงสุด 41.03 บาท (21 พ.ค.) ต่ำสุด 22.35 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 38.00 บาท (8 ม.ค.) ต่ำสุด 31.00 บาท (19 เม.ย.)

2.พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (BK:EA) มาร์เกตแคป 234,990 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 27.50 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 63.00 บาท เพิ่ม 35.50 บาท หรือ 129.10%

เทียบจุดต่ำสุดปี63 คือ 27.50 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 71.75 บาท ต่างกัน 44.25 บาท หรือ 160.90%

ปี 63 สูงสุด 51.50 บาท (21 ก.ค.63) , ต่ำสุด 27.50 บาท(13 มี.ค.63) , ปี 64 สูงสุด 71.75 บาท (17 ก.พ.64) ต่ำสุด 48.25 บาท (4 ม.ค.64)

3.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (BK:GPSC)มาร์เกตแคป 212,889 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 42.75บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 75.50 บาท เพิ่ม 32.75 บาท หรือ 76.61%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 42.75 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 88.00 บาท ต่างกัน 45.25 บาท หรือ 105.85%

ปี 63สูงสุด 98.25 บาท (24 ม.ค.) , ต่ำสุด 42.75 บาท (13 มี.ค.) ,ปี 64 สูงสุด 88.00 บาท (13 ม.ค.), ต่ำสุด 67.25 บาท (13 พ.ค.)

4.บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (BK:BGRIM) มาร์เกตแคป 117,310 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 27.25บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 45.00บาท เพิ่ม 17.75 บาท หรือ 65.14%

เทียบจุดต่ำสุดปี63 คือ 27.25 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 56.00 บาท ต่างกัน 28.75 บาท หรือ 105.50%

ปี 63 สูงสุด 69.25 บาท (21 ม.ค.) ต่ำสุด 27.25 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 56.00 บาท (13 ม.ค.) ต่ำสุด 39.25 บาท (17พ.ค.)

5.ผลิตไฟฟ้า จำกัด (BK:EGCO) มาร์เกตแคป 97,132 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 161.00 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 184.50 บาท เพิ่ม 23.50 บาท หรือ 14.60%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 161.00 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 213.00 บาท ต่างกัน 52.00 บาท หรือ 32.30%

ปี 63 สูงสุด 350.00 บาท (15 ม.ค.) ต่ำสุด 161.00 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 213.00 บาท (6 ม.ค.), ต่ำสุด 168.50 บาท (24 พ.ค.)

6.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 77,575 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 39.50 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 53.50 บาท เพิ่ม 14.00 บาท หรือ 35.44%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 39.50 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 57.50 บาท ต่างกัน 18.00 บาท หรือ 45.57%

ปี 63 สูงสุด 76.50 บาท (21 ม.ค.), ต่ำสุด 39.50 บาท(13 มี.ค.), ปี 64 สูงสุด 57.50 บาท (6 ม.ค.) ต่ำสุด 48.50 บาท (1 ก.พ.)

7.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 60,649 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 10.00บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 19.90 บาท เพิ่ม 9.90 บาท หรือ 99.00%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 10.00 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 21.60 บาท ต่างกัน 11.60 บาท หรือ 116.00%

ปี 63 สูงสุด 18.50 บาท (8 มิ.ย.), ต่ำสุด 10.00 บาท (16 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 21.60 บาท (16 ก.พ.), ต่ำสุด 14.80 บาท (4ม.ค.)

8.CKP (บมจ.ซีเค พาวเวอร์) มาร์เกตแคป 46,337 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 2.46 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 5.70 บาท เพิ่ม 3.24 บาท หรือ 131.71%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 2.46 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 6.00 บาท ต่างกัน 3.54 บาท หรือ 143.90%

ปี 63 สูงสุด 6.10 บาท (1ก.ย.) , ต่ำสุด 2.46 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 6.00 บาท (10มิ.ย.), ต่ำสุด 4.16 บาท (24 ก.พ.)

9.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 37,968 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 2.76 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 4.52 บาท เพิ่ม 1.76 บาท หรือ 63.77%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 2.76 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 4.62 บาท ต่างกัน 1.86 บาท หรือ 67.39%

ปี 63 สูงสุด 4.68 บาท (15 ธ.ค.), ต่ำสุด 2.76 บาท (23 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 4.62 บาท (7 พ.ค.), ต่ำสุด 4.24 บาท (4 ม.ค.)

10.ACE (บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้) มาร์เกตแคป 37,854 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 1.90 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 3.72 บาท เพิ่ม 1.82 บาท หรือ 95.79%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 1.90 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 4.26 บาท ต่างกัน 2.36 บาท หรือ 124.21%

ปี 63 สูงสุด 4.62 บาท (17 ม.ค.), ต่ำสุด 1.90 บาท (13 มี.ค.), ปี 64 สูงสุด 4.26 บาท (29มี.ค.), ต่ำสุด 3.44 บาท (17 พ.ค.)

11.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) มาร์เกตแคป 37,520 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 9.32 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 14.20 บาท เพิ่ม 4.88 บาท หรือ 52.36%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 9.32 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 16.60 บาท ต่างกัน 7.28 บาท หรือ 78.11%

ปี 63 สูงสุด 17.85 บาท (9มิ.ย.), ต่ำสุด 9.32 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 16.60 บาท (14 ม.ค.), ต่ำสุด 13.50 บาท (14 พ.ค.)

12.GUNKUL (บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) มาร์เกตแคป 36,951 ล้านบาท

ต่ำสุดปี63 คือ 1.84 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 4.16 บาท เพิ่ม 2.32 บาท หรือ 126.09%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 1.84 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 4.24 บาท ต่างกัน 2.40 บาท หรือ 130.43%

ปี 63 สูงสุด 3.00 บาท (21 พ.ค.) ต่ำสุด 1.84 บาท (13 มี.ค.), ปี 64 สูงสุด 4.24 บาท (30เม.ย.), ต่ำสุด 2.48 บาท (28 ม.ค.)

13.SUPER (บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 26,255 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 0.28 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 0.96 บาท เพิ่ม 0.68 บาท หรือ 242.86%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 0.28 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 1.08 บาท ต่างกัน 0.80 บาท หรือ 285.71%

ปี 63 สูงสุด 1.10 บาท (15 มิ.ย.) ต่ำสุด 0.28 บาท (13 มี.ค.), ปี 64 สูงสุด 1.08 บาท (14 ม.ค.) ต่ำสุด 0.88 บาท (1 มี.ค.)

14.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BK:WHAUP) มาร์เกตแคป 17,212 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 3.16 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 4.50 บาท เพิ่ม 1.34 บาท หรือ 42.40%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 3.16 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 4.94 บาท ต่างกัน 1.78 บาท หรือ 56.33%

ปี 63 สูงสุด 5.80 บาท (17 ม.ค.), ต่ำสุด 3.16 บาท (13 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 4.94 บาท (5 พ.ค.), ต่ำสุด 3.94 บาท (24 ก.พ.)

15.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BK:SSP) มาร์เกตแคป 13,894 ล้านบาท

ต่ำสุดปี 63 คือ 5.18 บาท และ ณ 11 มิ.ย.64 ปิด 13.70 บาท เพิ่ม 8.52 บาท หรือ 164.48%

เทียบจุดต่ำสุดปี 63 คือ 5.18 บาท กับสูงสุดปี 64 อยู่ที่ 16.73 บาท ต่างกัน 11.55 บาท หรือ 222.97%

ปี 63 สูงสุด 11.18 บาท (14 ธ.ค.), ต่ำสุด 5.18 บาท (23 มี.ค.) , ปี 64 สูงสุด 16.73 บาท (2 มี.ค.), ต่ำสุด 10.27 บาท (4ก.พ.)

อย่างไรก็ตาม หุ้นโรงไฟฟ้าในปี 64 นี้อาจจะไม่หวือหวามากนัก แต่หลายตัวก็สามารถทำราคาสูงสุดเหนือกว่าปี 64 ได้ วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

เช็คเครื่อง 15 หุ้นโรงไฟฟ้า วันนี้ดีดแค่ไหนจากจุดต่ำสุดปี 63
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เบญจพล สุทธิ์วนิช
คาด SET ยัง Sideway ลุ้นฟื้นตัวช่วงสั้น หลังเฟดประชุม โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Jun 15, 2022

Investment Ideas: SET แกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอผลประชุมเฟดค่ําวันนี้ - SET วานนี้ปิดที่ระดับ 1,603,03 จุด เพิ่มขึ้น 2.97 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 63,139.45 ล้านบาท (สูงสุด...

ณัฐชาต เมฆมาสิน
คาด SET Index ปรับทรงตัวได้ในวันนี้ โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Dec 29, 2021

Enough liquidity for LTF redemption SET: คาด SET Index ปรับทรงตัวได้ในวันนี้ โดยปัจจัยประคับประคองที่ สําคัญได้แก่ราคาน้ํามันดิบที่ยังคงยืนได้ในระดับสูง รวมถึงสัญญาณ Fund flow...

ทันโลกกับ Trader KP
6 วิธีรับมือ เมื่อขาดทุน…จากการลงทุน  โดย ทันโลกกับ Trader KP - Dec 20, 2021

“ความล้มเหลวเป็นครู ที่ดีที่สุด” – Thomas J. Watson --------------------------- ชีวิตเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่อง เราทุกคนพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุด...

เช็คเครื่อง 15 หุ้นโรงไฟฟ้า วันนี้ดีดแค่ไหนจากจุดต่ำสุดปี 63

แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล