ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

7 หุ้นเล็กกำไรโต ตลาด MAI

th.investing.com/analysis/article-200433455
7 หุ้นเล็กกำไรโต ตลาด MAI
โดย ภาดล วรรณรัตน์   |  Jul 22, 2020 10:33
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 

หุ้นใน MAI ปรับตัวขึ้นเด่นในปีนี้โดย YTD เหลือลบเพียง -1% เทียบกับ SET INDEX ที่ยังลบ ราว -13% YTD ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากสภาพคล่องที่สูง และ Valuation ที่อยู่ในโซนต่ำ เมื่อเทียบกับอดีต แนวโน้มหลังจากนี้เราคาดว่า MAI ยังมีโอกาส Outperform ในช่วง 6-12 เดือน ข้างหน้า เพราะ Spread PBV และ Spread Dividend Yield หรือส่วนต่างในเชิง Valuation ระหว่าง MAI และ SET ยังสะท้อนว่า MAI อยู่ในโซนถูก และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยสภาพคล่อง โดยเทียบ Market Cap. กับปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ เราคาดว่า MAI มีโอกาส ปรับตัวขึ้นได้อีก 15-20% ใน 12 เดือนข้างหน้า ขณะที่่คุณภาพในการทำกำไรของ MAI ดีขึ้นเป็นลำดับ แต่เนื่องจากหุ้นใน MAI มีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ไม่สูง เราจึงแนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดยให้น้ำหนักเพียง “เก็งกำไร” และคัดเลือกหุ้นจากแนวโน้มผลประกอบการที่โตต่อเนื่อง+ Valuation ยังไม่แพง โดยกำไร 1Q63 ต้องมากกว่า 25% ของกำไรทั้งปีที่ผ่านมา และ แนวโน้ม 2Q63 ยังมีการเติบโต YoY รวมถึง ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ Theethanat Jindarat ภาครัฐฯ ซึ่งได้แก่STI, TACC, ARROW, AMA, JKN, 2S, SELIC

MAI กลับมาคึกคัก และยังน่าสนใจกว่า SET

นับตั้งแต่ มี.ค. 63 ที่เป็น Bottom ของตลาดในช่วง COVID-19 เราพบพัฒนาการเชิงบวกใน MAI 6 ด้าน ซึ่งทำให้คาดหวังได้ว่า MAI จะ Outperform SET ในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า

(1) มูลค่าการซื้อ ขายรายเดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็น 2.4% ของ SET จากเพียง 0.6% ใน มี.ค. 63 สะท้อนความน่าสนใจของหุ้นใน MAI ที่เร่งตัวขึ้น

(2) อัตราส่วนดัชนีระหว่าง MAI / SET เพิ่มขึ้น เป็น 22.4% จาก19.2% ใน มี.ค. 63 สะท้อน หุ้นใน MAI เริ่มกลับมา Outperform หุ้นใน SET

(3) Spread PBV ระหว่าง MAI-SET อยู่ที่ -0.10 เท่า โดย PBV ของ MAI อยู่ที่1.40 เท่า ยังต่า กว่า SET ที่1.49 เท่า ซึ่งถือเป็นโซนด้านล่างเมื่อเทียบบกับอดีต สะท้อนว่า Valuation ของ MAI ยังไม่แพง

(4) Spread Dividend Yield กว้างขึ้น ต่อเนื่องเป็น -0.8% โดย Dividend Yield ของ MAI อยู่ที่ 2.9% ของ SET อยู่ที่3.7% แม้ MAI ให้ปันผลน้อยกว่า SET แต่ส่วนต่างแคบลงมาก

(5) Spread ROE สูงสุดในรอบ 28 เดือนล่าสุดอยู่ที่ -1.5% โดย ROE ของ MAI อยู่ที่6.6% ส่วนของ SET อยู่ที่8.1% แม้ MAI ยังให้ROE น้อยกว่า SET แต่ส่วนต่างแคบลงมาก

(6) Spread GPM สูงสุดในรอบ 14ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่4.4% โดยอัตรากำไรขั้นต้นของ MAI อยู่ที่21.6% ส่วนของ SET อยู่ที่17.2%

สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจล้นเหลือ ทำให้เงินมีโอกาสไหลทะลักเข้า MAI

จากการพิจารณาปริมาณเงิน M2 เทียบ Market Cap. ของ SET และ MAI เราพบว่า สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงใกล้เคยีงปี2555 ที่เป็นจุดเริ่มต้นการปรับขึ้น ครั้งใหญ่ ของ MAI ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองของเราว่าหุ้นขนาดกลาง-เล็กยังมีความน่าสนใจ แม้ว่า MAI INDEX จะฟื้นตัวขึ้นมาเร็ว โดยเหลือลบเพยีง -1% YTD เทียบกับ SET INDEX ที่ยัง -13% YTD แต่ด้วยแรงหนุนด้านสภาพคล่อง และปัจจัยพนื้ฐานของ MAI ที่กลับมาแข็งแกร่ง ผนวกกับนโยบายการคลังที่จะเน้นกระตุ้นธุรกิจขนาดกลาง-เล็กมากกว่าขนาดใหญ่ ทำให้เราคาดว่า MAI INDEX ยังมีโอกาส Outperform SET INDEX โดยถ้าอิงปริมาณเงิน M2 ในปัจจุบันที่22.5 ล้านลบ. และค่าเฉลี่ยของ 10 ปีย้อนหลังของอัตราส่วน ปริมาณเงิน M2 ต่อ Market Cap. ของ MAI ที่ 90 เท่า เราคาดว่า Market Cap. ของ MAI จะปรับตัวขึ้นได้อีก 15-20% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

เน้นทที่หุ้นเล็กกำไรโต STI, TACC, ARROW, AMA, JKN, 2S, SELIC

เราคัดเลือกหุ้นใน MAI จากแนวโน้มผลประกอบการที่โตต่อเนื่องและ Valuation ที่ยังไม่แพง โดยกำไร 1Q63 ต้องมากกว่า 25% ของกำไรทั้งปีที่่ผ่านมา และแนวโน้ม 2Q63 ยังมีการเติบโต YoY รวมถึง ได้ประโยชนจ์ากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ ซึ่งได้แก่ STI, TACC, ARROW, AMA, JKN, 2S, SELIC ทั้งนี้เนื่องจากหุ้นใน MAI หลายตัวเป็นหุ้นทเี่รายังไม่ได้Cover และสภาพคล่องในการซื้อ ขาย ไม่สูง เราจึงแนะนำเป็นเชงิกลยุทธ์และให้นา ้หนักการลงทุนเพียง “เก็งก าไร” เท่านั้น

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Yuanta Securities

7 หุ้นเล็กกำไรโต ตลาด MAI
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เบญจพล สุทธิ์วนิช
คาดสัปดาห์นี้ SET ยังคง Sideway ติดตามการประชุม ECB (28 ต.ค.) โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Oct 25, 2021

Investment Ideas: ภาพรวมการลงทุน - เราคาดว่า SET สัปดาห์นี้ (25 ถึง 29 ต.ค.) จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,620-1,660 จุด เราคาดว่า SET จะยังเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway...

อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า
ส่อง 6 หุ้นโรงกลั่นทรงยังดีไหม? เปิดราคาสูงสุด-ต่ำสุดในรอบปี โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า - Sep 30, 2021

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่อง “หุ้นโรงกลั่น” ที่ช่วงหลังพุ่งแรงเหลือหลาย บางตัดบวก 5 วันติด ก่อนจะย่อลงมาจากราคาน้ำมันดิบลด...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย จับตาประชุม ครม. ส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่ม... โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Sep 21, 2021

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ตลาดหุ้นภูมิภาคยังเผชิญความผันผวนจากการจับตาความเสี่ยงต่อการผิด นัดชำระหนี้ของ Evergrande โดยตลาดหุ้นฮ่องกงปรับลง 0.41% ขณะที่ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับลง -1.76%...

7 หุ้นเล็กกำไรโต ตลาด MAI

แสดงความคิดเห็น

หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
ความคิดเห็น (1)
Arituch Khwanbut
Arituch Khwanbut Jul 02, 2021 6:44
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
ขอบคุณข้อมูลที่ได้อ่านครับ
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
การปฏิเสธความรับผิด: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล