ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
⏰ โต้ตอบตลาดได้เร็วขึ้นด้วยบริการข่าวแบบเรียลไทม์และกำหนดเอง เริ่มต้นเลย

เครื่องคำนวนฟอเร็กซ์ปิป

หน่วย
สกุลเงิน ราคา ขนาดสัญญาแบบ Standard Lot
(หน่วย 100,000)
ขนาดสัญญาแบบ Mini Lot
(หน่วย 10,000)
ขนาดสัญญาระดับ Micro Lot
(หน่วย 1,000)
ค่าของ Pip
AUD/CAD 0.9179 7.28 0.73 0.07
AUD/CHF 0.6132 10.90 1.09 0.11
AUD/JPY 87.84 760.90 76.09 7.61
AUD/NZD 1.0741 6.22 0.62 0.06
AUD/USD 0.6684 10.00 1.00 0.10
CAD/JPY 95.69 760.90 76.09 7.61
CHF/JPY 143.24 760.90 76.09 7.61
EUR/AUD 1.6245 6.68 0.67 0.07
EUR/CAD 1.4912 7.28 0.73 0.07
EUR/CHF 0.9962 10.90 1.09 0.11
EUR/GBP 0.8852 12.27 1.23 0.12
EUR/JPY 142.70 760.90 76.09 7.61
EUR/NZD 1.7450 6.22 0.62 0.06
EUR/USD 1.0857 10.00 1.00 0.10
GBP/AUD 1.8352 6.68 0.67 0.07
GBP/CAD 1.6846 7.28 0.73 0.07
GBP/CHF 1.1253 10.90 1.09 0.11
GBP/JPY 161.20 760.90 76.09 7.61
GBP/NZD 1.9712 6.22 0.62 0.06
GBP/USD 1.2266 10.00 1.00 0.10
NZD/JPY 81.78 760.90 76.09 7.61
NZD/USD 0.6223 10.00 1.00 0.10
USD/BRL 5.2372 1.91 0.19 0.02
USD/CAD 1.3734 7.28 0.73 0.07
USD/CHF 0.9175 10.90 1.09 0.11
USD/CNY 6.8807 1.45 0.15 0.01
USD/INR 82.524 0.12 0.01 0.00
USD/JPY 131.43 760.90 76.09 7.61
USD/RUB 77.0575 0.13 0.01 0.00
USD/TRY 19.0438 0.53 0.05 0.01
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล