รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

GraniteShares 3x Long Barclays Daily ETC (3LBC)

ลอนดอน
สกุลเงิน GBP
การปฏิเสธความรับผิด
4,119.00
+139.50(+3.51%)
ข้อมูลเรียลไทม์

ราคาย้อนหลัง กองทุนอีทีเอฟ 3LBC

กรอบเวลา
Daily
03/18/2024 - 04/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
4,119.004,120.004,119.004,119.000.48K+3.51%
3,979.503,900.003,979.503,979.50+4.33%
3,814.503,900.003,900.003,900.000.23K-8.43%
4,165.504,161.004,161.004,161.000.00K-0.29%
4,177.504,331.004,331.004,331.000.01K-1.12%
4,225.004,338.004,338.004,338.000.07K-9.17%
4,651.504,882.004,651.504,651.50-0.83%
4,690.504,882.004,882.004,882.000.02K-4.85%
4,929.504,753.004,985.004,743.004.40K+5.04%
4,693.004,702.004,737.004,702.000.45K-5.89%
4,986.504,255.004,986.504,986.50+7.44%
4,641.004,255.004,624.004,255.000.57K+6.35%
4,364.004,350.004,350.004,314.000.25K+1.55%
4,297.504,105.004,297.504,297.50+2.91%
4,176.004,105.004,176.004,176.00+0.85%
4,141.004,105.004,142.004,071.000.77K-0.38%
4,157.004,175.004,175.004,175.000.50K+0.30%
4,144.504,241.004,241.004,241.006.58K-1.53%
4,209.003,836.004,209.004,209.00+10.88%
3,796.003,836.003,796.003,796.00+0.64%
3,772.003,836.003,772.003,772.00-2.39%
3,864.503,836.003,836.003,836.000.30K-2.28%
สูงสุด:
4,986.50
% เปลี่ยน:
4.16
ค่าเฉลี่ย:
4,272.48
ความแตกต่าง:
1,214.50
ต่ำสุด:
3,772.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย