ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม
ปิด

ทาทา สตีล (TSTH)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
1.23 +0.01    +0.82%
12:28:00 - ข้อมูลล่าช้า. สกุลเงิน THB ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  ไทย
ISIN:  TH0692010000 
 • ปริมาณการซื้อขาย : 4,787,600
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 1.22 / 1.23
 • ช่วงระยะของวัน: 1.21 - 1.23
ทาทา สตีล 1.23 +0.01 +0.82%
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 8348.32 7331.02 6712.92 5958.36
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 1394.73 1140.66 1290.11 612.4
เงินสด 1394.73 640.66 1290.11 612.4
เงินสดและรายการเทียบเท่า -0 500 - -
การลงทุนระยะสั้น - - - -
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 2413.46 1689.18 1609.11 1138.48
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 2413.2 1688.15 1608.53 1137.33
สินค้าคงคลังรวม 4444.87 4386.16 3717.85 4081.61
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 19.74 25.89 44.6 54.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 75.52 89.14 51.26 71.03
สินทรัพย์รวม 15492.68 14468.48 13941.15 13266.33
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 2999.19 3004.98 3078.72 3162.16
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น - - - -
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด - - - -
ค่าความนิยม, สุทธิ 3456.01 3456.01 3456.01 3456.01
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 25.66 25.09 26.18 26.74
การลงทุนระยะยาว 304.32 206.64 206.64 206.64
ตั๋วรับเงิน - - - -
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 359.18 444.73 460.67 456.42
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม - - - -
หนี้สินหมุนเวียนรวม 1923.42 1247.55 1313.39 1573.7
เจ้าหนี้การค้า 855.3 626.51 606.67 688.68
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 740.4 536.14 496.28 434.54
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 145.58 - 98.3 338.26
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 31.08 33.98 36.95 39.04
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 151.05 50.92 75.19 73.18
หนี้สินรวม 2903.05 2218.64 2277.51 2525.47
หนี้สินระยะยาวรวม 632.37 629 626.61 623.87
หนี้สินระยะยาว - - - -
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 632.37 629 626.61 623.87
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9.87 - - -
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -9.92 -10.2 -10.78 -11.98
หนี้สินอื่นๆ, รวม 347.31 352.29 348.3 339.88
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12589.63 12249.84 11663.64 10740.86
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 8421.54 8421.54 8421.54 8421.54
ส่วนเกินทุน 3258.62 3258.62 3258.62 3258.62
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 666.01 404.37 -181.84 -1104.62
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ - - - -
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 243.46 165.31 165.31 165.31
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 15492.68 14468.48 13941.15 13266.33
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 8421.54 8421.54 8421.54 8421.54
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน THB (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ TSTH

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล