พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ (PMTA)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
8.90
0.00(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
8.908.95
ช่วง 52 สัปดาห์
8.0011.00
เสนอซื้อ/เสนอขาย
8.40 / 8.95
ปิดตลาดครั้งก่อน
8.5
เปิดตลาด
8.95
ช่วงระยะของวัน
8.9-8.95
ช่วง 52 สัปดาห์
8-11
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3
3,710
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-15.24%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
101,200,000
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ PMTA วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน กิจกรรมหลัก ๆ ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยนั้นยังรวมถึง การผลิตสารเคมีที่สังเคราะห์จากไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม (NPK) และปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารรอง (microelement fertilizer) การจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ใหม่และวัสดุทางการเกษตร (agricultural material) ตลอดจนผลิต นำเข้า และส่งออกสารเคมีเพื่อป้องกันศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์สารอาหารหลัก (macronutrient product) บริษัทฯ ยังทำธุรกิจรับจัดเก็บสินค้าและให้เช่าคลังสินค้าอีกด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบกิจการในสองประเภทธุรกิจ ซึ่งคือ การผลิตปุ๋ยและผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช รวมถึงบริการให้เช่าพื้นที่โรงงาน บริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้นรวมถึง Baconco Company Limited ซึ่งดำเนินการผลิตปุ๋ยในเวียดนาม และ PM Thoresen Asia (Singapore) Private Limited ซึ่งอยู่ในธุรกิจซื้อมาขายไป โดยมีฐานอยู่ในประเทศสิงคโปร์

อุตสาหกรรม
สารเคมี
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย