Konan Technology (402030)

KOSDAQ
สกุลเงิน KRW
การปฏิเสธความรับผิด
81,900.00
+1,400.00
(+1.74%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
79,500.00
82,000.00
ช่วง 52 สัปดาห์
16,850.00
157,700.00
ปริมาณการซื้อขาย
40,149
เสนอซื้อ/เสนอขาย
81,800.00 / 81,900.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
80,500
เปิดตลาด
80,900
ช่วงระยะของวัน
79,500-82,000
ช่วง 52 สัปดาห์
16,850-157,700
ปริมาณการซื้อขาย
40,149
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
138,804
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
5,680,444
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท Konan Technology Inc

ภาคส่วน
เทคโนโลยี
พนักงาน
0