Heliopolis Housing (HELI)

อียิปต์
สกุลเงิน EGP
การปฏิเสธความรับผิด
9.15
+0.41
(+4.69%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
8.72
9.15
ช่วง 52 สัปดาห์
4.24
11.97
ปริมาณการซื้อขาย
6,346,502
ปิดตลาดครั้งก่อน
8.74
เปิดตลาด
8.74
ช่วงระยะของวัน
8.72-9.15
ช่วง 52 สัปดาห์
4.24-11.97
ปริมาณการซื้อขาย
6,346,502
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
9,171,198
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
52%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,335,085,200
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้