หุ้นกลุ่มเอ็ดเทค (EdTech)

สัมผัสพลังอำนาจแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ด้วยหุ้นกลุ่มเอ็ดเทค (EdTech) ซึ่งเป็นการควบรวมระหว่างการศึกษาและนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกันที่ให้ศักยภาพตลาดที่มีนัยสำคัญ