TRY/XAF - ลีราตุรกี ฟรังค์แอฟริกากลาง

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
20.96
+0.06(+0.30%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  20.9
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  20.96/20.96
 • ช่วงระยะของวัน:
  20.88 - 20.97
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ลีราตุรกี
 • ที่สอง:ฟรังค์แอฟริกากลาง

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน TRY/XAF

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร TRY/XAF?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน