CZK/RUB - โครูนาเช็ก รูเบิลรัสเซีย

4.0531
+0.0479(+1.20%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  4.0064
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  4.0431/4.0631
 • ช่วงระยะของวัน:
  3.9979 - 4.0554
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:โครูนาเช็ก
 • ที่สอง:รูเบิลรัสเซีย

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน CZK/RUB

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร CZK/RUB?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน

  โครูนาเช็ก
  ตะวันออกกลาง
  อเมริกาใต้