ARS/HUF - เปโซอาร์เจนตินา โฟรินท์ฮังการี

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
1.43
0.00(0.21%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  1.43
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  1.43/1.44
 • ช่วงระยะของวัน:
  1.43 - 1.44
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:เปโซอาร์เจนตินา
 • ที่สอง:โฟรินท์ฮังการี

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน ARS/HUF

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ARS/HUF?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน