Brent Oil WTI Futures - ก.ย.23 (LCOc2)

ICE
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
76.23
+2.02
(+2.72%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
74.11
76.33
ช่วง 52 สัปดาห์
70.06
121.74
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-34.52%
วันชำระราคา
07/31/2023
เดือน
ก.ย. 23
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.01
ขนาดของสัญญา
1,000 Barrels
มูลค่าของช่วงราคา
-
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
B
วันชำระราคา
07/31/2023
มูลค่าจุด
1 = $1000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าพลังงาน

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์