ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 40% 0
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

ชำแหละงบ 4 หุ้นขนส่งฯ AOT-BEM อ่วมหนักสุด!

th.investing.com/analysis/article-200435568
ชำแหละงบ 4 หุ้นขนส่งฯ AOT-BEM อ่วมหนักสุด!
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Mar 05, 2021 08:29
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
 
AOT
-0.76%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
BTS
+0.99%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
BEM
-0.62%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
KEX
+0.92%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูงบปี 63 เทียบกับปี 62 ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ คัดมา 4 เจ้าที่มาร์เกตแคปสูงที่สุดในตาราง

1.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย (BK:AOT))

งบการเงินปี 63 สิ้นสุดเดือน ก.ย.63 รายได้รวม 33,275.51 ล้านบาท เทียบกับปี 62 รายได้รวม 64,994.07 ล้านบาท ลดลง 31,718.56 ล้านบาท หรือ -48.80%

งบการเงินปี 63 สิ้นสุดเดือนก.ย.63 มีกำไรสุทธิ 4,320.68 ล้านบาท เทียบกับปี 62 มีกำไรสุทธิ 25,026.37 ล้านบาท ลดลง 20,705.69 ล้านบาท หรือ -82.73%

ส่วนไตรมาสแรกปี 64 (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) มีรายได้ 2,740.14 ล้านบาท และไตรมาสแรกปี 63 (1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค.62) มีรายได้ 17,116.76 ล้านบาท ลดลง 14,376.62 ล้านบาท หรือ -83.99%

ส่วนของกำไรสุทธิ ไตรมาสแรกปี 2563 มีกำไร 7,334.72 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาสแรกปี 64 ขาดทุน -3,441.98 ล้านบาท ลดลง 10,776.70 ล้านบาท หรือ -146.93%

สินทรัพย์รวมปี 62 คือ 200,511.88 ล้านบาท และปี 63 อยู่ที่ 207,613.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7101.31 ล้านบาท

และเมื่อส่องดูอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ปี 62 อยู่ที่ 0.23 เท่า และปี 63 อยู่ที่ 0.61 เท่า

ขณะราคาปี 62 อยู่ที่ +15.56% , ปี 63 อยู่ที่ +16.16% , อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 62 อยู่ที่ 1.41% , ปี 63 อยู่ที่ 0.31%

2.BTS (บมจ.บีทีเอส (BK:BTS) กรุ๊ป โฮลดิ้งส์)

งบการเงินปี 63 สิ้นสุดเดือนมี.ค.63 รายได้รวม 44,414.44 ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 62 รายได้รวม 49,846.60 ล้านบาท ลดลง 5,432.16ล้านบาท หรือ -10.90%

งบการเงินปี 63 สิ้นสุดเดือนมี.ค.63 มีกำไรสุทธิ 8,161.75 ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 62 มีกำไรสุทธิ 2,872.95 ล้านบาท เพิ่้มขึ้น 5,288.80 ล้านบาท หรือ +184.09%

ส่วนไตรมาสแรกปี 64 (1 เม.ย.63-31 ธ.ค.63) รายได้ 32,733.15 ล้านบาท ปีที่แล้วมีรายได้ 34,558.73 ล้านบาท ลดลง 1,825.58 ล้านบาท หรือ -5.28%

ส่วนไตรมาสแรกปี 64 (1 เม.ย.63 -31 ธ.ค.63) กำไร 2,894.28 ล้านบาท ปีที่แล้วกำไร 4,630.99 ล้านบาท ลดลง 1736.71 ล้านบาท หรือ -37.50%

ส่วนสินทรัพย์รวมปี 62 คือ 171,954.78 ล้านบาท และปี 63 อยู่ที่ 205,973.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34,018.76 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ปี 62 อยู่ที่ 1.75 เท่า และปี 63 อยู่ที่ 2.29 เท่า

ขณะราคา ปี 62 อยู่ที่ +38.22% ปี 63 อยู่ที่ -29.55% ,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 62 อยู่ที่ 2.97% ,ปี 63 อยู่ที่ 5.16%

3.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BK:BEM)

เปรียบเทียบงบของปีที่แล้ว (ปี62) มีรายได้ 20,576.51 ล้านบาท และล่าสุดปี 63 มีรายได้ 14,322.56 ล้านบาท รายได้ลดลง 6,253.95 ล้านบาท หรือ-30.39%

ส่วนของกำไรสุทธิปีที่แล้วมีกำไร 5,434.82 ล้านบาท และล่าสุดปี 63 กำไร 2,051.09 ล้านบาท เท่ากับกำไรลดลง 3,383.73 ล้านบาท หรือ -62.26%

ส่วนสินทรัพย์รวมปี 62 คือ 111,696.77 ล้านบาท และปี 63 อยู่ที่ 113,615.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,918.99 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ปี 62 อยู่ที่ 1.87 เท่า และปี 63 อยู่ที่ 1.99 เท่า

ขณะราคาปี 62 อยู่ที่ +12.37% , ปี 63 อยู่ที่ -23.85% , อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 62 อยู่ที่ 1.38% , ปี 63 อยู่ที่ 1.81%

4.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ (BK:KEX)

ปีที่แล้ว (ปี62) มีรายได้ 19,894.60 ล้านบาท และล่าสุดปี 63 มีรายได้ 19,010.05 ล้านบาท ลดลง 884.55 ล้านบาท หรือ-4.45%

ส่วนของกำไรสุทธิปีที่แล้วมีกำไร 1,328.55 ล้านบาท และล่าสุดปี 63 กำไร 1,405.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.47 ล้านบาท หรือ +5.75%

ส่วนสินทรัพย์รวมปี62 คือ 6,014.21 ล้านบาท และปี 63 อยู่ที่ 19,318.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,304.03 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ปี 62 อยู่ที่ 1.62 เท่า และปี 63 อยู่ที่ 0.78 เท่า

ขณะราคาปี 63 อยู่ที่ +75.89 % , อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 63 อยู่ที่ 0.40%

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 หุ้นเหล่านี้จัดเป็นเบอร์ต้นๆ ของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิติกส์ ซึ่งแม้งบจะไม่ไฉไล แต่ทรงอนาคตราคาน่าจะดีดขึ้นไปได้ วันนี้ไปล่ะค่ะบ๊าย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

ชำแหละงบ 4 หุ้นขนส่งฯ AOT-BEM อ่วมหนักสุด!
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ณัฐชาต เมฆมาสิน
คาด SET Index เปิดตลาดสัปดาห์นี้ในแดนบวก โดยมีปัจจัยหนุน... โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Mar 04, 2024

Hold onto gold • SET: คาด SET Index เปิดตลาดสัปดาห์นี้ในแดนบวก โดยมีปัจจัยหนุน จากราคาน้ามันดิบที่สูงขึ้น ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีสัปดาห์นี้ ในกรอบ 1350-1400 จุด...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
แรงกดดันจากภาพเศรษฐกิจมากขึ้น โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Mar 04, 2024

ผลสำรวจของ Bloomberg ถึงโอกาสที่จะเกิด Recession ใน 12 เดือนข้างหน้า ของแต่ละประเทศ ล่าสุดพบว่า โอกาสที่จะเกิด Recession ของประเทศพัฒนา แล้วปรับตัวลดลงโดยสหรัฐฯ ลดจาก50% เหลือ 40%...

ชำแหละงบ 4 หุ้นขนส่งฯ AOT-BEM อ่วมหนักสุด!

แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล