ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

15 หุ้น (SET100) เนื้อหอมฟุ้ง กองทุนรวม แห่ถือหุ้นใหญ่มากสุด

th.investing.com/analysis/article-200435200
15 หุ้น (SET100) เนื้อหอมฟุ้ง กองทุนรวม แห่ถือหุ้นใหญ่มากสุด
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Jan 28, 2021 09:27
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้พาไปดูหุ้นในกลุ่ม SET100 ที่กองทุนรวม (ยกเว้นกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง) เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (อ้างอิง settrade)

โดยมีอยู่กว่า 30 ตัว แต่มี 15 ตัว ที่มีกองทุนเข้าไปถือกันหลายกองทุนรวม (ตั้งแต่ 4 กองทุนขึ้นไป) ลองไปอ่านกันเพลินๆ เลยค้าา

1.แพลน บี มีเดีย จำกัด (BK:PLANB)มี 11 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (4.91%)

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (2.47%)

กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (1.65%)

กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (1.50%)

กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (1.07%)

กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล (0.99%)

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (0.80%)

กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (0.68%)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (0.65%)

กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.62%)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (0.56%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (2.35%) ,ราคา ปี 62 คือ +24.59%, ปี 63 คือ -17.76%, ปี64 YTD คือ +4.00%,

2.เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (BK:AP)มี 9 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (2.55%)

กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (1.30%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (1.29%)

กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล (1.17%)

กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (0.67%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.67%)

กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (0.63%)

กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.63%)

กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.55%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (5.41%) ,ราคา ปี 62 คือ +24.17%, ปี 63 คือ -2.68%, ปี64 YTD คือ+2.07 %

3.อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (BK:AMATA) มี 7 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (2.04%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (0.96%)

กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล (0.95%)

กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.71%)

กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (0.71%)

กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว (0.62%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.58%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (2.56%) ,ราคาปี 62 คือ -2.43%, ปี 63 คือ -18.24%, ปี64 YTD ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

4.BAM (บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์) (BK:BAM) มี 7 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนรวมเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(45.79%)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (1.16%)

กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (1.09%)

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (0.85%)

กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล (0.72%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (0.56%)

กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (0.56%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (4.98%) ,ราคาปี 62 คือ +3.43%, ปี 63 คือ +20.99%, ปี64 YTD คือ -3.65%

5.ช.การช่าง จำกัด (BK:CK) มี 6 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (1.21%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล(1.16%)

กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (1.03%)

กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล (0.83%)

กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (0.80%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (0.57%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (2.57%) ,ราคาปี 62 คือ -24.00%, ปี 63 คือ -12.63%, ปี64 YTD คือ -4.22%

6.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (BK:HANA) มี 6 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (1.15%)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (0.97%)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (0.69%)

กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.57%)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (0.52%)

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (0.50%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (2.49%) ,ราคาปี 62 คือ +4.55%, ปี 63 คือ +15.22%, ปี 64 YTD คือ +31.45%

7.TOA Paint Thailand PCL (BK:TOA) มี 6 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (2.42%)

กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล (1.39%)

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (1.15%)

กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.76%)

กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.55%)

กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.52%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (1.52%) ,ราคาปี 62 คือ +18.94%, ปี 63 คือ -14.65%, ปี64 YTD คือ-1.49%

8.คอมเซเว่น จำกัด (BK:COM7) มี 5 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (2.54%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (1.24%)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (1.07%)

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (0.98%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.72%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (1.90%) ,ราคาปี 62 คือ +70.97%, ปี 63 คือ +47.17%, ปี 64 YTD คือ +7.69%

9.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (BK:KCE) มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (1.41%)

กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.99%

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (0.84%)

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (0.51%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (1.46%) ,ราคาปี 62 คือ -6.67%, ปี 63 คือ +69.39%, ปี64 YTD คือ +31.33%

10.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (BK:SAWAD)มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (1.39%)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (0.60%)

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (0.54%)

กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (0.54%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (2.11%) ,ราคา ปี 62 คือ +67.44%, ปี 63 คือ %-4.01, ปี64 YTD คือ +0.76%

11.บางจากปิโตรเลียม จำกัด (BK:BCP)มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (1.48%)

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (1.46%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (0.72%)

กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.53%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (3.31%) ,ราคา ปี 62 คือ -11.81%, ปี 63 คือ -26.43%, ปี64 YTD คือ +18.45%

12.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (BK:BTS)มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (1.27%)

กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (0.74%)

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (0.64%)

กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล (0.64%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (4.97%) ,ราคาปี 62 คือ +38.22%, ปี 63 คือ -29.55%, ปี 64 YTD คือ +3.76%

13.ผลิตไฟฟ้า จำกัด (BK:EGCO)มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (1.96%)

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (1.03%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (0.66%)

กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.65%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (3.48%) ,ราคาปี 62 คือ +32.26%, ปี 63 คือ -41.31%, ปี64 YTD คือ -2.86%

14.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (BK:MEGA) มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (0.89%)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ (0.74%)

กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (0.66%)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (0.64%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (1.75%) ราคาปี 62 คือ -9.57%, ปี 63 คือ +37.50%, ปี 64 YTD คือ +15.38%

15.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (BK:TISCO) มี 4 กองทุุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (1.95%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (0.95%)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.55%)

กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล (0.55%)

Dividend Yield ณ วันที่ 22 ม.ค.64 (8.05%) ,ราคา ปี 62 คือ +26.84%, ปี 63 คือ -10.83%, ปี 64 YTD คือ +8.76 %

อย่างไรก็ตาม ในบรรดาหุ้น SET100 นั้น ยังมีอีกหลายตัวที่กองทุนเข้าไปร่วมถือหุ้น แต่น้อยกว่า 0.50% จึงไม่ปรากฎในบัญชีผู้ถือหุ้นใหญ่ค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

15 หุ้น (SET100) เนื้อหอมฟุ้ง กองทุนรวม แห่ถือหุ้นใหญ่มากสุด
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เบญจพล สุทธิ์วนิช
คาด SET ยัง Sideway ลุ้นฟื้นตัวช่วงสั้น หลังเฟดประชุม โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Jun 15, 2022

Investment Ideas: SET แกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอผลประชุมเฟดค่ําวันนี้ - SET วานนี้ปิดที่ระดับ 1,603,03 จุด เพิ่มขึ้น 2.97 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 63,139.45 ล้านบาท (สูงสุด...

ณัฐชาต เมฆมาสิน
คาด SET Index ปรับทรงตัวได้ในวันนี้ โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Dec 29, 2021

Enough liquidity for LTF redemption SET: คาด SET Index ปรับทรงตัวได้ในวันนี้ โดยปัจจัยประคับประคองที่ สําคัญได้แก่ราคาน้ํามันดิบที่ยังคงยืนได้ในระดับสูง รวมถึงสัญญาณ Fund flow...

ทันโลกกับ Trader KP
6 วิธีรับมือ เมื่อขาดทุน…จากการลงทุน  โดย ทันโลกกับ Trader KP - Dec 20, 2021

“ความล้มเหลวเป็นครู ที่ดีที่สุด” – Thomas J. Watson --------------------------- ชีวิตเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่อง เราทุกคนพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุด...

15 หุ้น (SET100) เนื้อหอมฟุ้ง กองทุนรวม แห่ถือหุ้นใหญ่มากสุด

แสดงความคิดเห็น

หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล