Bloomberg Copper (BCOMHG)

ดัชนีหุ้นโลก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
335.02
-8.39(-2.44%)
ข้อมูลเรียลไทม์

ร่วมสนทนาเกี่ยวกับ Bloomberg Copper