💼 ปกป้องพอร์ตของคุณด้วยฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นโดย AI จาก InvestingPro - ตอนนี้ลดสูงสุดถึง 50% รับส่วนลด

Mercedes Benz Group (DAIG)

บูดาเปสต์
สกุลเงิน HUF
การปฏิเสธความรับผิด
24,855.00
+5.00(+0.02%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น DAIG

กรอบเวลา
Daily
03/19/2024 - 07/23/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
24,855.0024,855.0024,855.0024,855.000.00K+0.02%
24,855.0024,855.0024,855.0024,855.000.00K+0.02%
24,850.0024,850.0024,850.0024,850.000.01K+0.20%
24,850.0024,850.0024,850.0024,850.000.01K+0.20%
24,800.0024,820.0024,820.0024,800.000.01K-4.43%
24,800.0024,820.0024,820.0024,800.000.01K-4.43%
25,950.0025,945.0025,950.0025,945.000.01K-0.04%
25,950.0025,945.0025,950.0025,945.000.01K-0.04%
25,960.0025,960.0025,960.0025,960.000.01K-0.15%
25,960.0025,960.0025,960.0025,960.000.01K-0.15%
26,000.0026,000.0026,000.0026,000.000.02K+1.17%
26,000.0026,000.0026,000.0026,000.000.02K+1.17%
25,700.0025,700.0025,700.0025,700.000.01K-0.35%
25,700.0025,700.0025,700.0025,700.000.01K-0.35%
25,790.0025,790.0025,790.0025,790.000.01K+1.54%
25,400.0025,405.0025,405.0025,400.000.01K0.00%
25,400.0025,400.0025,400.0025,400.000.00K-1.24%
25,720.0026,010.0026,010.0025,685.000.11K-2.17%
26,290.0026,500.0026,500.0026,290.000.05K+0.34%
26,200.0026,200.0026,200.0026,200.000.00K-0.87%
26,430.0026,430.0026,430.0026,430.000.01K-0.64%
26,600.0026,485.0026,600.0026,450.000.01K-6.90%
28,570.0028,570.0028,570.0028,570.000.01K+3.14%
27,700.0028,000.0028,000.0027,700.000.02K-0.82%
27,930.0028,420.0028,645.0027,930.000.07K-6.90%
30,000.0030,000.0030,000.0030,000.000.01K-0.41%
30,125.0030,000.0030,125.0030,000.000.01K+3.88%
29,000.0029,000.0029,000.0029,000.000.20K+0.03%
28,990.0029,250.0029,250.0028,990.000.03K+3.54%
28,000.0028,000.0028,000.0028,000.000.01K+12.65%
สูงสุด:
30,125.00
% เปลี่ยน:
-3.63
ค่าเฉลี่ย:
26,479.17
ความแตกต่าง:
5,325.00
ต่ำสุด:
24,800.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย