Truist Financial Corp (TFC)

46.41
+0.29(+0.63%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    266,310
  • ช่วงระยะของวัน:
    46.37 - 46.70
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    45.51 - 68.95

ภาพรวมของ TFC

ปิดตลาดครั้งก่อน
46.12
ช่วงระยะของวัน
46.37-46.7
รายรับ
11.23B
เปิดตลาด
46.39
ช่วง 52 สัปดาห์
45.51-68.95
EPS
4.48
ปริมาณการซื้อขาย
266,310
มูลค่าตลาด
61.4B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
1.92
(4.16%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
7,848,899
อัตราส่วน P/E
10.30
Beta
1.16
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-23.62%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,331,413,896
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
18 ก.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Truist Financial Corp?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว Truist Financial Corp

บทวิเคราะห์ Truist Financial Corp

ประวัติบริษัท Truist Financial Corp

ประวัติบริษัท Truist Financial Corp

อุตสาหกรรม
ธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
51462

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที