เออาร์ไอพี (ARIPm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.95
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
0.93
1.00
ช่วง 52 สัปดาห์
0.68
1.62
ปริมาณการซื้อขาย
4,348,200
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0.95 / 0.96
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.95
เปิดตลาด
0.95
ช่วงระยะของวัน
0.93-1
ช่วง 52 สัปดาห์
0.68-1.62
ปริมาณการซื้อขาย
4,348,200
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
9,819,631
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-2.06%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
466,000,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจรับบริหารจัดการงานกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (IT) ธุรกิจสิ่งพิมพ์ทางด้าน IT และธุรกิจการจัดวางตำแหน่งทางการโฆษณา บริษัทฯ รับจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนา อาทิ งาน COMMART Thailand, COMMART X'Gen Thailand และงาน COMMART COMTECH Thailand ซึ่งเป็นงานที่บริษัทด้านอิเล็กทรอนิกส์และ IT จะได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตน บริษัทยังประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย โดยเป็นผู้พิมพ์นิตยสารหลายฉบับ ซึ่งรวมถึง Computer Today, COMMART, CEMART, และ eLeader&eEnterprise ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเนื้อหาด้าน IT และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค รวมถึงนิตยสารด้านธุรกิจซึ่งจะนำเสนอหัวข้อด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการคอนเทนท์ดิจิตอลสำหรับเว็บไซต์หลายแห่ง

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย